Reverse engineering & 3D-printing i rostfritt stål

Innehållsförteckning

Beskrivning

När vår kund Hällersåker Slamsugning kontaktade oss hade de länge haft problem med att en plastkomponent till utrusningen ständigt gick sönder. Detta orsakade mycket merjobb då epoxy läckte ut i deras anläggning vilket behövde tas om hand. Frågan vi fick till oss var: Kan vi 3d-skanna och 3d-printa denna detalj i rostfritt stål?

Detaljen i fråga är ca 7 cm stor och har relativt hög komplexitet med böjda rörkanaler.

 

3D-skanning eller konstruktion i CAD

Då kunden inte hade någon 3d-fil av detaljen återskapade vi den genom något som kallas ”reverse engineering”. Reverse engineering går ut på att man mäter upp detaljen och sedan skapar en fil som går att 3d printa och detta går att göra genom att fysiskt mäta upp detaljen och återskapa den i CAD eller att 3d-skanna detaljen. Eftersom detaljen bestod av många små men relativ enkla features och interna rörkanaler föll valet på att mäta detaljen och återskapa den i CAD. En detalj som kan konstrueras i CAD resulterar oftast i bättre print med bättre toleranser än motsvarande 3d-skannad detalj. Är det dock svårt att mäta upp en detalj där detaljen till exempel består av friformade ytor så är 3d-skanning att föredra. En missuppfattning bland många är att 3D-skanning är en enkel process men vad många inte vet är att det krävs väldigt mycket jobb för att få den skannade detaljen tillverkningsbar.

 

Varför 3d-printa detaljen i rostfritt stål med DMLS?

Rostfritt stål är ett kostnadseffektivt och tåligt material som står emot många kemikalier och miljöer. Vi erbjuder rostfritt stål med två typer av processer – Direct Metal Laser Sintering (DMLS) och Binder Jetting. På grund av detaljens relativt stora storlek och utformning var valet att tillverka med DMLS självklart och Binder Jetting var aldrig ett alternativ. Hade detaljen varit mindre eller att den hade haft en självklar stabil grund att stå på så hade även Binder Jetting varit en möjlig tillverkningsprocess.

 

Resultat – Reverse engineering och 3d-printing i rostfritt stål

Denna process med reverse engineering och 3d printing i rostfritt stål resulterade i en detalj som inte längre går sönder. Hällersåker Slamsugning behöver inte längre ägna onödig tid åt att städa upp efter röran som uppkommer efter att deras detalj gått sönder utan kan numera fokusera på huvudsysslorna i stället. Kunden är nöjd, och det är vi också!

Innehållsförteckning
Senaste
Våra Sociala Medier

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

en bild som representerar att man har 100% infilrate när man beställer 3d utskrift
en bild som representerar att man har 0% infilrate när man beställer 3d utskrift

Ett CAD-program, vilket står för ”Computer-Aided Design,” är en viktig komponent när det gäller att beställa 3D-utskrifter för industriella ändamål. CAD-program är specialiserade mjukvaror som används för att skapa detaljerade och exakta digitala modeller av objekt, komponenter eller prototyper. Dessa digitala modeller fungerar som grundläggande ritningar eller konstruktioner som behövs för att framställa fysiska föremål med hjälp av 3D-utskriftsteknik.

.STL (stereolitografi) är ett filformat som används för att representera 3D-geometri, särskilt ytor som består av trianglar. Det är ett vanligt format inom 3D-utskrift och används för att beskriva modeller som ska skrivas ut i 3D-skrivare.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) är en standard för att utbyta 3D-modeller och produktdata mellan olika CAD (Computer-Aided Design) program. Det är ett vanligt format inom industrin och används för att överföra detaljerade 3D-modeller av komponenter och produkter.