binder jetting

Selective laser sintering
Innehållsförteckning
DETALJRIKEDOM - KOMPLEXITET - MÅNGA MATERIAL

3D Utskrifter med Binder Jetting

Binder Jetting (BJ) kan producera mindre detaljer i metall med mycket hög detaljrikedom. Processen binder ihop metallpulver till formen av detaljen och sintras därefter till en fullt solid metalldetalj utan porer. Detaljen printas i större skala för att sedan krympa till önskad storlek under sintringsförloppet. Skalningen är svår att få helt rätt vilket gör att denna process har relativt stort toleransspann. Resultatet vad gäller materialegenskaperna är  väldigt lika de egenskaper man får genom traditionell sintring av metall men genom Binder Jetting kan man få helt andra typer av geometrier. Efter sintringen kan de 3D-printade detaljerna poleras på olika sätt för att uppnå den önskade finishen. En annan metod för 3D-printing i metall är DMLS. Osäker på vilken process som passar ditt ändamål bäst? Klicka här.

ProcessdataVärde
Standardtolerans± 5%  (lägsta gräns ±0.1 mm). 
Max. komponentstorlek155 x 155 x 76,2 mm
Min. komponentstorlek10 x 7,5 x 1,0 mm

*ovanstående data är best-practice och kan variera och beror på val av material.

*klicka för att förstora*

Material för 3D Printing - BJ

Rostfritt stål, 316L, 1.4404

316L is an austenitic stainless steel based on the AISI 316L standard. Its composition ensures high corrosion resistance where molybdenum adds to resistance in chloride environments. It offers excellent elongation and ductility, as well as being non-magnetic. It is used in a wide application areas from dental/medical through consumer electronics and aerospace to designer items.
 • Excellent corrosion resistance
 • Good strength at moderately elevated temperatures
 • Responds well to surface treatment e.g. super finish
 • Molybdenum gives improved corrosion resistance
MaterialdataEnhetVärde
DraghållfasthetMPa520
ElasticitetsgränsMPa180
Töjning vid brott%50
HårdhetHRB55
Relativ densitet%97

Värden ovan är ungefärliga och de faktiska värdena kan variera.

MaterialdataEnhetVärde
DraghållfasthetMPa520
ElasticitetsgränsMPa180
Töjning vid brott%50
HårdhetHRB55
Relativ densitet%97

Värden ovan är ungefärliga och de faktiska värdena kan variera.

Rostfritt stål, 17-4PH

17-4PH is a chromium-nickel-copper precipitation-hardening martensitic stainless steel. Combining high strength and wear resistance with corrosion resistance and weldability, makes for a very versatile material. The material is used within many industries – petroleum, chemical, aerospace etc. – in everything from heavy-duty machine components to couplings, screws, drive shafts, nuts and more. Properties can be tailored through heat treatments toward the specific requirements
 • High strength and wear resistance
 • Corrosion resistance
 • Weldable
 • Hardenable
 • Magnetic
Materialdata Enhet Som sintrad Som härdad H900
Draghållfasthet MPa 950 1250
Elasticitetsgräns MPa 730 1100
Töjning vid brott % 4 7
Hårdhet HRC 27 38
Relativ densitet % 98 98
Värden ovan är ungefärliga och de faktiska värdena kan variera.

Koppar

Cu is a 99.9 % commercially pure copper quality for use with Digital Metal’s proprietary metal binder jetting system. The excellent electrical and thermal conductivity properties of pure copper make it ideal for a wide range of applications. It is mostly used for electronics, heat exchangers, heat sinks, engine parts as well as in a variety of industry applications that require good conductivity. Printing in copper offers freedom of design and enables optimal functionality with few restrictions

 • 99.9 % pure copper
 • Excellent thermal and electrical conductivity
 • Suitable for a variety of industry applications
 • Commonly used for heat sinks, heat exchangers, engine parts and electronics
Materialdata Enhet Värde
Draghållfasthet MPa 195
Elasticitetsgräns MPa 30
Töjning vid brott % 35
Densitet g/cm³ 8.6
Värden ovan är ungefärliga och de faktiska värdena kan variera.

Titan, Ti6Al4V

Ti6Al4V is a titanium alloy widely known and used in the additive manufacturing industry. It combines high strength, hardness, and ductility with high corrosion resistance. It also means a 45% weight reduction compared to conventional steel. The most common applications are within aerospace, but Ti6Al4V is also used in marine, automobile, energy, chemical and biomedical industries.
 • High strength and hardness
 • Excellent corrosion resistance
 • 45% lighter than conventional steel
 • Biocompatible
Materialdata Enhet Som sintrad Som härdad HIP
Draghållfasthet MPa 890 1050
Elasticitetsgräns MPa 790 940
Töjning vid brott % 8 10
Hårdhet HRC 25 55
Relativ densitet % 95 100
Värden ovan är ungefärliga och de faktiska värdena kan variera.

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

en bild som representerar att man har 100% infilrate när man beställer 3d utskrift
en bild som representerar att man har 0% infilrate när man beställer 3d utskrift

Ett CAD-program, vilket står för ”Computer-Aided Design,” är en viktig komponent när det gäller att beställa 3D-utskrifter för industriella ändamål. CAD-program är specialiserade mjukvaror som används för att skapa detaljerade och exakta digitala modeller av objekt, komponenter eller prototyper. Dessa digitala modeller fungerar som grundläggande ritningar eller konstruktioner som behövs för att framställa fysiska föremål med hjälp av 3D-utskriftsteknik.

.STL (stereolitografi) är ett filformat som används för att representera 3D-geometri, särskilt ytor som består av trianglar. Det är ett vanligt format inom 3D-utskrift och används för att beskriva modeller som ska skrivas ut i 3D-skrivare.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) är en standard för att utbyta 3D-modeller och produktdata mellan olika CAD (Computer-Aided Design) program. Det är ett vanligt format inom industrin och används för att överföra detaljerade 3D-modeller av komponenter och produkter.