Plast
Innehållsförteckning

3d Printing Plast

Under senare tid har tillverkning av plastdetaljer gjort stora framsteg och många företag har insett att detta på riktigt är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell tillverkning av plastdetaljer. Tillverkningsvolymer från 1 till ca 500 st årligen kan väldigt ofta kostnadseffektivt 3d printas istället för att tillverkas med traditionella medel. Ju mindre komponentstorlek och ju högre komplexitet desto större anledning till att 3d printa komponenterna. Vi levererar plastdetaljer till kunder inom en mängd olika branscher som sträcker sig från allt mellan rena produktionsbolag till designers och arkitekter. Olika 3d-printsprocesser och material lämpar sig för olika ändamål så kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med ert val.

Processer och material för 3d printing i plast

MJF

Multi jet fusion (MJF) tillåter kostnadseffektiv tillverkning av detaljer av hög komplexitet och/eller detaljer i ett högt antal. Materialen är termoplaster och lämpar sig därför ypperligt för detaljer med funktion och krav på hållfasthet.

 • Nylon (PA12, PA11, PA12-GF)
 • TPU
 • PP

SLS

Selective laser sintering (SLS) tillåter kostnadseffektiv tillverkning av detaljer av hög komplexitet och/eller detaljer i ett högt antal. Materialen är termoplaster och lämpar sig därför ypperligt för detaljer med funktion och krav på hållfasthet.

 • Nylon (PA12 och PA11)
 • PP

FDM

Fused deposition modelling (FDM) tillåter kostnadseffektiv tillverkning av detaljer av medelhög komplexitet och/eller detaljer i ett lågt antal. Materialen är termoplaster och lämpar sig därför ypperligt för detaljer med funktion och krav på hållfasthet. Med FDM erbjuds flest antal olika material som också är möjliga i en mängd olika färger.

 • Nylon
 • PET-G
 • ABS
 • TPU och många fler…

SLA

Stereolithography (SLA) tillåter kostnadseffektiv tillverkning av detaljer av hög komplexitet, med höga ytkrav och i ett lågt antal. Materialen är härdplaster vilket gör att de är enkla att polera och lackera till högblank finish och/eller transparens. SLA lämpar sig ypperligt för detaljer med högt uppsatta estetiska krav men med låga krav på hållfasthet som till exempel designmodeller.

 • Epoxy
 • PG 420 och många fler…

Efterbehandling för 3d printing i plast

Ofta krävs ytterligare processteg för att uppnå de krav som ställs på de 3d printade komponenterna. Vi erbjuder många ytförbättrande processer samt installering av metallinsatser för detaljer med extra höga krav.

Infärgning

För plastdetaljer som är tillverkade i PA12 med SLS erbjuds infärgning i mängd olika kulörer. Dessa detaljer är i grunden vita vilket möjliggör att även ljusa nyanser av färger kan uppnås med mycket bra resultat vid infärgning. Detaljer som är tillverkade i PA12 med MJF kan färgas svarta.

Lackering

Vi erbjuder lackering av detaljer i olika kvalitétsnivåer vilka sträcker sig från enkel spraylackering till högblanka och matta A-ytor av högsta kvalitet. Önskar ni att göra lackeringen i egen anläggning så kan vi leverera detaljer med slipad primer som är redo att lackeras.

Insatser

Behöver era plastkomponenter extra styrka i gängor och hål? Vi installerar insatser med och utan gänga i olika storlekar efter era önskemål.

Polering

Vi erbjuder polering av alla plaster i form av mekanisk polering. För PA12 (Nylon) som tillverkade med SLS eller MJF erbjuder vi även en typ av elektropolering.

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

en bild som representerar att man har 100% infilrate när man beställer 3d utskrift
en bild som representerar att man har 0% infilrate när man beställer 3d utskrift

Ett CAD-program, vilket står för ”Computer-Aided Design,” är en viktig komponent när det gäller att beställa 3D-utskrifter för industriella ändamål. CAD-program är specialiserade mjukvaror som används för att skapa detaljerade och exakta digitala modeller av objekt, komponenter eller prototyper. Dessa digitala modeller fungerar som grundläggande ritningar eller konstruktioner som behövs för att framställa fysiska föremål med hjälp av 3D-utskriftsteknik.

.STL (stereolitografi) är ett filformat som används för att representera 3D-geometri, särskilt ytor som består av trianglar. Det är ett vanligt format inom 3D-utskrift och används för att beskriva modeller som ska skrivas ut i 3D-skrivare.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) är en standard för att utbyta 3D-modeller och produktdata mellan olika CAD (Computer-Aided Design) program. Det är ett vanligt format inom industrin och används för att överföra detaljerade 3D-modeller av komponenter och produkter.