pa12

Nylon 12 printad med SLS

PA12 printad med SLS

PA12 är det mest använda material för processen SLS. Det är inte lika duktilt som PP utan är hårdare och styvare och kan även färgas in i en rad olika färger. PA12 är perfekt för småskalig tillverkning, funktionella- och visuella prototyper, arkitektmodeller och packstudier.

  • Tillåter hög komplexitet
  • Många möjligheter till efterbehandling
  • Ofta priseffektivt vid småskalig tillverkning
  • Funktionella och visuella prototyper

Materialengenskaper

ProcessdataVärde
Standardtolerans± 0.2% (lägsta gräns ±0.2 mm)
Lagertjocklek0.03 – 0.1 mm
Minsta väggtjocklek0.8 mm
Minsta detaljrikedom0.8 mm
Ytfinhet (blästrad)60 ± 30 Rz
Största komponentstorlek500 x 280 x 315 mm

*klicka för att förstora*