pa12

Nylon 12 printad med SLS

PA12 printad med SLS

PA12 är det mest använda material för processen SLS. Det är inte lika duktilt som PP utan är hårdare och styvare och kan även färgas in i en rad olika färger. PA12 är perfekt för småskalig tillverkning, funktionella- och visuella prototyper, arkitektmodeller och packstudier.

  • Tillåter hög komplexitet
  • Många möjligheter till efterbehandling
  • Ofta priseffektivt vid småskalig tillverkning
  • Funktionella och visuella prototyper

Materialengenskaper

ProcessdataVärde
Standardtolerans± 0.2% (lägsta gräns ±0.2 mm)
Lagertjocklek0.03 – 0.1 mm
Minsta väggtjocklek0.8 mm
Minsta detaljrikedom0.8 mm
Ytfinhet (blästrad)60 ± 30 Rz
Största komponentstorlek500 x 280 x 315 mm

*klicka för att förstora*

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

en bild som representerar att man har 100% infilrate när man beställer 3d utskrift
en bild som representerar att man har 0% infilrate när man beställer 3d utskrift

Ett CAD-program, vilket står för ”Computer-Aided Design,” är en viktig komponent när det gäller att beställa 3D-utskrifter för industriella ändamål. CAD-program är specialiserade mjukvaror som används för att skapa detaljerade och exakta digitala modeller av objekt, komponenter eller prototyper. Dessa digitala modeller fungerar som grundläggande ritningar eller konstruktioner som behövs för att framställa fysiska föremål med hjälp av 3D-utskriftsteknik.

.STL (stereolitografi) är ett filformat som används för att representera 3D-geometri, särskilt ytor som består av trianglar. Det är ett vanligt format inom 3D-utskrift och används för att beskriva modeller som ska skrivas ut i 3D-skrivare.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) är en standard för att utbyta 3D-modeller och produktdata mellan olika CAD (Computer-Aided Design) program. Det är ett vanligt format inom industrin och används för att överföra detaljerade 3D-modeller av komponenter och produkter.