Additiv Tillverkning

Material - Processer - Finish
Innehållsförteckning

Vad är additiv tillverkning?

Sättet vi tillverkar och designar produkter på har drastiskt förändrats med additiv tillverkning. Genom denna metod kan konsumenter påverka utveckling av produkt, design, leverans och logistik. 

Additiv tillverkning är en tillverkningsmetod där man med hjälp av en 3D-printer bygger upp en tredimensionell komponent utifrån en CAD-modell. Det enda som krävs vid additiv tillverkning är en 3D-printer samt det material som föremålet skall skapas med. Additiv tillverkning är en ideal tillverkningsmetod vid skapande av objekt med komplexa geometrier i en mängd olika material, inklusive metaller, plaster och keramik. Det finns en mängd olika tillverkningsmetoder, var och en med sina egna styrkor och svagheter. Här kan du läsa om några av de vanligaste metoderna, samt om hur de tillämpas inom industri och forskning.

Fördelar med additiv tillverkning

Fördelarna med additiv tillverkning är många. Denna typ av tillverkning är mycket effektiv och använder mindre material än traditionell tillverkning, vilket innebär mindre spill och slöseri med material. Dessutom är additiv tillverkning en mycket flexibel teknik, vilket gör det möjligt att snabbt ändra produkter eller tillverkningsprocesser.

Några av fördelarna med denna tillverkningsprocess är:

  • Stort utrymme för variation och komplexitet utan någon extra kostnad
  • Möjlighet till produktion av detaljer och komponenter som inte är möjlig med traditionella metoder
  • Mängden spill reduceras kraftigt
  • Snabbt och effektivt framtagande av prototyper till låg kostnad
Additiv Tillverkning med metall som material

De olika processerna vid additiv tillverkning

Det finns flera olika typer av processer vid additiv tillverkning, var och en med sina egna fördelar och nackdelar. De vanligaste processerna är FDM (Fused Deposition Modeling), SLS (Selective Laser Sintering) och SLA (Stereolithography).

FDM är den vanligaste metoden. Det fungerar genom att termoplast extruderas genom en nozzle och på så sätt byggs objektet upp lager för lager, som i sin tur sakta bygger upp föremålet. FDM är relativt snabbt och billigt, men de föremål som den producerar är inte lika starka eller detaljerade som de som produceras av andra additiv tillverkningsprocesser.

SLS är en dyrare och mer komplex additiv tillverkningsprocess. Det fungerar genom att sintra (värma) ett lager av pulvermaterial, såsom metall eller plast, med en laser. Lasern smälter selektivt samman pulvrets partiklar och bygger långsamt upp objektet lager för lager. SLS är dyrare än FDM, men det kan producera starkare och mer detaljerade objekt.

SLA är lämplig för visualiseringsmodeller där man har höga krav på ytfinish och detaljrikedom. SLA är en resinbaserad process där vätska härdas av en eller flera ljusstrålar till önskad form. Ytornas kvalitét är mycket hög redan direkt efter printningen men kan ytterligare förbättras för att uppnå transparenta eller högblanka resultat för kromatering och lackering av olika slag. Materialen för SLA är härdplaster vilket gör att de är relativt spröda och känsliga för UV-ljus och fukt.

Är du osäker på vilken process som passar ditt ändamål bäst? Klicka då här!

Så tillämpas additiv tillverkning idag

Additiv tillverkning är en process för att skapa fysiska objekt från digitala 3D-modeller. Fördelen med att använda denna metid framför traditionella tillverkningsmetoder är att det möjliggör skapandet av mycket anpassade och komplexa produkter utan behov av dyra verktyg eller formar.

Additiv tillverkning är en process för att skapa fysiska objekt från digitala 3D-modeller. Fördelen med att använda metoden framför traditionella tillverkningsmetoder är att det möjliggör skapandet av mycket anpassade och komplexa produkter utan behov av dyra verktyg eller material.

I takt med att tekniken fortsätter utvecklas är det troligt att vi i framtiden kommer att få se ännu fler innovativa och spännande tillämpningar av additiv tillverkning.

Additiv tillverkning inom industrin

I början användes additiv tillverkning främst för prototyper och småskalig produktion. Under senare år har det dock skett en förändring i form av att använda additiv tillverkning för massproduktion i olika industrier. Det finns flera anledningar till denna förändring. För det första har additiv tillverkningsteknik blivit mycket mer avancerad och kapabel att producera högkvalitativa produkter. För det andra kan additiv tillverkning användas för att producera komplexa former och strukturer som skulle vara svåra eller omöjliga att producera med traditionella tillverkningsmetoder. Slutligen är additiv tillverkning ofta mer kostnadseffektiv än traditionella tillverkningsmetoder, särskilt när man producerar små serier av produkter.

Additiv tillverkning används i ett brett spektrum av industrier, inklusive sjukvård, flyg, fordon och konsumentvaror. Inom sjukvårdsindustrin används additiv tillverkning för att tillverka skräddarsydda implantat och proteser. Inom flygindustrin används den för att tillverka lättviktskomponenter för flygplan och rymdfarkoster. Inom bilindustrin används additiv tillverkning för att tillverka bildelar, inklusive motordelar och karosspaneler. Och i konsumentvaruindustrin används additiv tillverkning för att producera föremål som smycken och glasögonbågar.

Plastkomponent tillverkas med additiv tillverkning
Detalj skapas med additiv tillverkning

Framtiden för additiv tillverkning

Framtiden för additiv tillverkning ser mycket lovande ut. Med den snabba utvecklingen vi ser idag blir additiv tillverkning mer och mer tillgänglig för både företag och privatpersoner. I framtiden kommer vi säkerligen att kunna se fler innovativa lösningar med hjälp av additiv tillverkning. Om vi ska fatta oss kort tror vi att framtiden för 3D-printing ser ut såhär:

  • Fler företag kommer att ta till sig additiv tillverkning
  • Vi kommer att få se fler personliga och anpassade produkter
  • Additiv tillverkning kommer att bli ännu billigare
  • Tekniken kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt


Även om det är svårt att spå exakt vad denna tillverkningsteknik kommer att spela för roll i framtiden, ser den onekligen väldigt ljus ut, och vad man med säkerhet kan säga är att additiv tillverkning är en tillverkningsteknik som är här för att stanna.

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

en bild som representerar att man har 100% infilrate när man beställer 3d utskrift
en bild som representerar att man har 0% infilrate när man beställer 3d utskrift

Ett CAD-program, vilket står för ”Computer-Aided Design,” är en viktig komponent när det gäller att beställa 3D-utskrifter för industriella ändamål. CAD-program är specialiserade mjukvaror som används för att skapa detaljerade och exakta digitala modeller av objekt, komponenter eller prototyper. Dessa digitala modeller fungerar som grundläggande ritningar eller konstruktioner som behövs för att framställa fysiska föremål med hjälp av 3D-utskriftsteknik.

.STL (stereolitografi) är ett filformat som används för att representera 3D-geometri, särskilt ytor som består av trianglar. Det är ett vanligt format inom 3D-utskrift och används för att beskriva modeller som ska skrivas ut i 3D-skrivare.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) är en standard för att utbyta 3D-modeller och produktdata mellan olika CAD (Computer-Aided Design) program. Det är ett vanligt format inom industrin och används för att överföra detaljerade 3D-modeller av komponenter och produkter.