Metall
Innehållsförteckning

3D printing metall

Möjligheten med 3d utskrifter i metall har gjort att många högteknologiska och tekniskt avancerade branscher tagit stora framsteg inom sina områden. Vad vi ser nu är att fler och fler mindre högteknologiska företag använder sig utav 3d printing i metall och beställningarna ökar år efter år. 3d printing av metall är i många fall ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell maskinbearbetning och speciellt när det kommer till komponenter i den mindre storleksordningen och med hög komplexitet. Jämfört med traditionell tillverkning kostar komplexitet ingenting i 3d printing utan det som framför allt driver priset är komponentens storlek. Med detta sagt finns det många olika typer av 3d-utskrifter och vi på Top3D har många av dem. Se vår guide här.

Processer och material för 3D printing i metall

DMLS

DMLS-processen lämpar sig för de flesta ändamål och här erbjuds ett stort antal olika material så som exempelvis aluminium, rostfritt stål, maråldringstål och titan.

Liten 3D-printad komponent i metall med Binder Jetting

BINDER JETTING

Binder Jetting lämpar sig för små detaljer av mycket hög komplexitet. Materialen vi erbjuder är rostfritt stål och titan.

EFTERBEHANDLING FÖR 3D PRINTING I METALL

Ofta krävs ytterligare processteg för att uppnå de krav som ställs på de 3d printade komponenterna. Vi erbjuder många ytförbättrande processer samt maskinbearbeting för detaljer med extra högt satta toleranskrav.

CNC

För de delar av metalldetaljerna som behöver extra hög noggrannhet så erbjuder vi maskinbearbetning i högteknologisk utrustning. Det kan till exempelvis vara att gänga hål, brotscha eller skapa perfekta möten mellan olika detaljer i en assembly.

Lackering

Vi erbjuder lackering av detaljer i olika kvalitétsnivåer vilka sträcker sig från enkel spraylackering till högblanka och matta A-ytor av högsta kvalitet. 

Polering

Vi erbjuder elektropolering för våra rostfria stål och mekanisk polering möjliggör polering av resterande metallegeringar.

en bild som representerar att man har 100% infilrate när man beställer 3d utskrift
en bild som representerar att man har 0% infilrate när man beställer 3d utskrift

Ett CAD-program, vilket står för ”Computer-Aided Design,” är en viktig komponent när det gäller att beställa 3D-utskrifter för industriella ändamål. CAD-program är specialiserade mjukvaror som används för att skapa detaljerade och exakta digitala modeller av objekt, komponenter eller prototyper. Dessa digitala modeller fungerar som grundläggande ritningar eller konstruktioner som behövs för att framställa fysiska föremål med hjälp av 3D-utskriftsteknik.

.STL (stereolitografi) är ett filformat som används för att representera 3D-geometri, särskilt ytor som består av trianglar. Det är ett vanligt format inom 3D-utskrift och används för att beskriva modeller som ska skrivas ut i 3D-skrivare.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) är en standard för att utbyta 3D-modeller och produktdata mellan olika CAD (Computer-Aided Design) program. Det är ett vanligt format inom industrin och används för att överföra detaljerade 3D-modeller av komponenter och produkter.