Additiv produksjon

Materialer - Prosesser - Finish
Innholdsfortegnelse

Hva er additiv produksjon?

Måten vi produserer og designer produkter på har endret seg drastisk med additiv produksjon. Gjennom denne metoden kan forbrukere påvirke produktutvikling, design, levering og logistikk. 

Additiv produksjon er en produksjonsmetode hvor en 3D-printer brukes til å bygge en tredimensjonal komponent basert på en CAD-modell. Det eneste som kreves i additiv produksjon er en 3D-printer og materialet som objektet skal lages med. Additiv produksjon er en ideell produksjonsmetode for å lage objekter med komplekse geometrier i en rekke materialer, inkludert metaller, plast og keramikk. Det finnes en rekke produksjonsmetoder, hver med sine egne styrker og svakheter. Her kan du lese om noen av de vanligste metodene, samt hvordan de brukes i industri og forskning.

Fordeler med additiv produksjon

Fordelene med additiv produksjon er mange. Denne typen produksjon er svært effektiv og bruker mindre materiale enn tradisjonell produksjon, noe som betyr mindre søl og sløsing med materialer. I tillegg er additiv produksjon en svært fleksibel teknologi, som gjør det mulig å raskt endre produkter eller produksjonsprosesser.

Noen av fordelene med denne produksjonsprosessen er:

  • Stort muligheter for variasjon og kompleksitet uten ekstra kostnad
  • Mulighet for å produsere detaljer og komponenter som ikke er mulig med tradisjonelle metoder
  • Mengden søl reduseres kraftig
  • Rask og effektiv produksjon av prototyper til lave kostnader
Additiv produksjon med metall som materiale

De forskjellige prosessene i additiv produksjon

Det finnes flere forskjellige typer additive produksjonsprosesser, hver med sine egne fordeler og ulemper. De vanligste prosessene er FDM (Fused Deposition Modeling), SLS (Selective Laser Sintering) og SLA (Stereolithography).

FDM er den vanligste metoden. Den fungerer ved å ekstrudere termoplast gjennom en dyse og på denne måten bygges gjenstanden opp lag for lag, som igjen sakte bygger opp gjenstanden. FDM er relativt raskt og billig, men gjenstandene den produserer er ikke like sterke eller detaljerte som de som produseres av andre additive produksjonsprosesser.

SLS er en dyrere og mer kompleks additiv produksjonsprosess. Det fungerer ved å sintre (varme) et lag med pulvermateriale, som metall eller plast, med en laser. Laseren smelter selektivt sammen pulverets partikler og bygger sakte opp objektet lag for lag. SLS er dyrere enn FDM, men det kan produsere sterkere og mer detaljerte objekter.

SLA egner seg for visualiseringsmodeller der det stilles høye krav til overflatefinish og detaljer. SLA er en harpiksbasert prosess hvor væske herdes av en eller flere lysstråler til ønsket form. Kvaliteten på overflatene er allerede meget høy umiddelbart etter trykking, men kan forbedres ytterligere for å oppnå transparente eller høyglansresultater for kromatering og lakkering av ulike slag. Materialene til SLA er termoplast, som betyr at de er relativt sprø og følsomme for UV-lys og fuktighet.

Er du usikker på hvilken prosess som passer ditt formål best? Klikk så her!

Slik brukes additiv produksjon i dag

Additiv produksjon er en prosess for å lage fysiske objekter fra digitale 3D-modeller. Fordelen med å bruke denne metoden fremfor tradisjonelle produksjonsmetoder er at den muliggjør å lage svært tilpassede og komplekse produkter uten behov for dyre verktøy eller former.

Additiv produksjon er en prosess for å lage fysiske objekter fra digitale 3D-modeller. Fordelen med å bruke metoden fremfor tradisjonelle produksjonsmetoder er at den muliggjør å lage svært tilpassede og komplekse produkter uten behov for dyre verktøy eller materialer.

Ettersom teknologien fortsetter å utvikle seg, er det sannsynlig at vi i fremtiden vil se enda flere innovative og spennende anvendelser av additiv produksjon.

Additiv produksjon i industrien

I begynnelsen ble additiv produksjon hovedsakelig brukt til prototyper og småskala produksjon. De siste årene har det imidlertid skjedd en endring i form av bruk av additiv tilvirkning til masseproduksjon i ulike bransjer. Det er flere årsaker til denne endringen. For det første har additiv produksjonsteknologi blitt mye mer avansert og i stand til å produsere høykvalitetsprodukter. For det andre kan additiv produksjon brukes til å produsere komplekse former og strukturer som ville være vanskelig eller umulig å produsere ved bruk av tradisjonelle produksjonsmetoder. Til slutt er additiv produksjon ofte mer kostnadseffektiv enn tradisjonelle produksjonsmetoder, spesielt når man produserer små serier av produkter.

Additiv produksjon brukes i et bredt spekter av bransjer, inkludert helsevesen, romfart, bilindustri og forbruksvarer. I helsesektoren brukes additiv produksjon for å produsere tilpassede implantater og proteser. I romfartsindustrien brukes det til å lage lette komponenter til fly og romfartøy. I bilindustrien brukes additiv produksjon til å lage bildeler, inkludert motordeler og karosseripaneler. Og i forbruksvareindustrien brukes additiv produksjon til å produsere gjenstander som smykker og brilleinnfatninger.

Plastkomponenter er produsert ved hjelp av additiv produksjon
Detalj er laget med additiv produksjon

Fremtiden for additiv produksjon

Fremtiden for additiv produksjon ser veldig lovende ut. Med den raske utviklingen vi ser i dag, blir additiv produksjon mer og mer tilgjengelig for både bedrifter og enkeltpersoner. I fremtiden vil vi helt sikkert kunne se flere innovative løsninger ved bruk av additiv produksjon. Hvis vi skal holde det kort, tror vi at fremtiden for 3D-utskrift ser slik ut:

  • Flere selskaper vil omfavne additiv produksjon
  • Vi vil se mer personlige og tilpassede produkter
  • Additiv produksjon vil bli enda billigere
  • Teknologien vil fortsette å utvikle seg i et raskt tempo


Selv om det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvilken rolle denne produksjonsteknologien vil spille i fremtiden, ser den unektelig lys ut, og det som kan sies med sikkerhet er at additiv produksjon er en produksjonsteknologi som er kommet for å bli.

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

et bilde som representerer å ha 100% infiltrat når du bestiller 3d-utskrift
et bilde som representerer å ha 0% infiltrat ved bestilling av 3d-utskrift

Et CAD-program, som står for «Computer-Aided Design», er en viktig komponent når det kommer til bestilling av 3D-utskrifter til industrielle formål. CAD-programmer er spesialisert programvare som brukes til å lage detaljerte og nøyaktige digitale modeller av objekter, komponenter eller prototyper. Disse digitale modellene fungerer som grunnleggende tegninger eller design som trengs for å produsere fysiske objekter ved hjelp av 3D-utskriftsteknologi.

.STL (stereolitografi) er et filformat som brukes til å representere 3D-geometri, spesielt overflater som består av trekanter. Det er et vanlig format i 3D-utskrift og brukes til å beskrive modeller som skal skrives ut i 3D-skrivere.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) er en standard for utveksling av 3D-modeller og produktdata mellom ulike CAD-programmer (Computer-Aided Design). Det er et vanlig format i industrien og brukes til å overføre detaljerte 3D-modeller av komponenter og produkter.