3D Printing Norrköping

Kostnadseffektivt alternativ vid komponenttillverkning
Innehållsförteckning
- HÖG KOMPLEXITET - STORA ANTAL -

Vi hjälper er med 3D Printing i Norrköping

3D printing innebär tillverkning av tredimensionella objekt från en CAD-modell eller en digital 3D-modell. Tillverkningen sker genom en rad olika processer där material under datorkontroll placeras, sätts ihop eller stelnar lager för lager tills önskad geometri är uppnådd. Detta görs genom en rad olika typer av processer där material under datorkontroll placeras, sätts ihop eller stelnar lager för lager till önskad geometri. Själva uppbyggnaden av detaljen görs genom lager-på-lagerprincipen där detaljen som ska tillverkas sektioneras upp i en mängd tvärsnitt, som kallas lager, med någon tiondels millimeters tjocklek. Dessa lager utgör grunden för 3D printing för alla processer och alla material och det är när dessa lager läggs på höjd som man får sin tänkta geometri. Materialet man laddar en 3D-skrivare med beror av de materialkrav man har samt den tänkta 3D print processen och kommer i form av tråd, pulver eller vätska i metall, plast, komposit eller keram.

Vad kan man tillverka med 3D printing?

Detta är några exempel på typer av produkter som tillverkas med 3D utskrifter:

  • Konsumentprodukter (glasögon, skor, designprodukter och inredning)
  • Industriella produkter (verktyg, prototyper, slutprodukter, redskap, reservdelar)
  • Tandvårdsprodukter
  • Sjukvårdsprodukter (proteser, implantat och hjälpmedel)
  • Återkonstruktion av förhistoriska och historiska objekt (dinosaurieben, fossiler, statyer, gamla föremål)
  • Rekvisita inom film och teater


När man ska tillverka någonting med 3D utskrifter är det mycket viktigt att man väljer rätt process och rätt material. Därför har vi försökt samla information kring detta för att ni som läsare på ett enkelt sätt ska kunna välja rätt process och materialkombination för tillverkningen av era detaljer. Vanligt förekommande material vid 3D printing är metall och plast.

Kontakta oss för 3D printing i Norrköping!

Vi hjälper dig eller ditt företag med 3D printing i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Lund och resten av Sverige vid framtagande av kostnadseffektiva modeller, prototyper och slutprodukter. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill beställa en 3D-utskrift eller om du har några frågor!