3D Printing Lund

Kostnadseffektivt alternativ vid komponenttillverkning
Innehållsförteckning
- HÖG KOMPLEXITET - STORA ANTAL -

Vi hjälper er med 3D Printing i Lund

3D printing innebär tillverkning av tredimensionella objekt från en CAD-modell eller en digital 3D-modell. Tillverkningen sker genom en rad olika processer där material under datorkontroll placeras, sätts ihop eller stelnar lager för lager tills önskad geometri är uppnådd. Detta görs genom en rad olika typer av processer där material under datorkontroll placeras, sätts ihop eller stelnar lager för lager till önskad geometri. Själva uppbyggnaden av detaljen görs genom lager-på-lagerprincipen där detaljen som ska tillverkas sektioneras upp i en mängd tvärsnitt, som kallas lager, med någon tiondels millimeters tjocklek. Dessa lager utgör grunden för 3D printing för alla processer och alla material och det är när dessa lager läggs på höjd som man får sin tänkta geometri. Materialet man laddar en 3D-skrivare med beror av de materialkrav man har samt den tänkta 3D print processen och kommer i form av tråd, pulver eller vätska i metall, plast, komposit eller keram.

Vad kan man tillverka med 3D printing?

Detta är några exempel på typer av produkter som tillverkas med 3D utskrifter:

  • Konsumentprodukter (glasögon, skor, designprodukter och inredning)
  • Industriella produkter (verktyg, prototyper, slutprodukter, redskap, reservdelar)
  • Tandvårdsprodukter
  • Sjukvårdsprodukter (proteser, implantat och hjälpmedel)
  • Återkonstruktion av förhistoriska och historiska objekt (dinosaurieben, fossiler, statyer, gamla föremål)
  • Rekvisita inom film och teater


När man ska tillverka någonting med 3D utskrifter är det mycket viktigt att man väljer rätt process och rätt material. Därför har vi försökt samla information kring detta för att ni som läsare på ett enkelt sätt ska kunna välja rätt process och materialkombination för tillverkningen av era detaljer. Vanligt förekommande material vid 3D printing är metall och plast.

Kontakta oss för 3D printing i Lund!

Vi hjälper dig eller ditt företag med 3D printing i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och resten av Sverige vid framtagande av kostnadseffektiva modeller, prototyper och slutprodukter. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill beställa en 3D-utskrift eller om du har några frågor!

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

en bild som representerar att man har 100% infilrate när man beställer 3d utskrift
en bild som representerar att man har 0% infilrate när man beställer 3d utskrift

Ett CAD-program, vilket står för ”Computer-Aided Design,” är en viktig komponent när det gäller att beställa 3D-utskrifter för industriella ändamål. CAD-program är specialiserade mjukvaror som används för att skapa detaljerade och exakta digitala modeller av objekt, komponenter eller prototyper. Dessa digitala modeller fungerar som grundläggande ritningar eller konstruktioner som behövs för att framställa fysiska föremål med hjälp av 3D-utskriftsteknik.

.STL (stereolitografi) är ett filformat som används för att representera 3D-geometri, särskilt ytor som består av trianglar. Det är ett vanligt format inom 3D-utskrift och används för att beskriva modeller som ska skrivas ut i 3D-skrivare.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) är en standard för att utbyta 3D-modeller och produktdata mellan olika CAD (Computer-Aided Design) program. Det är ett vanligt format inom industrin och används för att överföra detaljerade 3D-modeller av komponenter och produkter.