3D-tulostus on tehokas vaihtoehto sopimusvalmistukselle

Sisällysluettelo

3D-mallit tulostettu 3D-tulostuksella

Som många känner till har 3D-tulostus tagit en stor plats inom industrin när det kommer till prototyptillverkning men det många glömmer är att 3D printing är precis lika effektivt för att tillverka vanliga praktiska detaljer. Eftersom 3D printing bygger upp produkten eller detaljen steg för steg så blir det inte lika mycket materialspill som det blir med vanliga traditionella metoder där man tar bort material från en större t.ex metallbit för att få fram en detalj eller produkt. 

Fördelar med 3D printing gentemot traditionell bearbetning 

Det finns flera fördelar med att använda 3D-utskriftsteknik jämfört med traditionella bearbetningsmetoder. Här är några av de främsta skälen: 

Designfrihet

Med 3D-utskrift kan komplexa geometrier och former skapas som annars skulle vara svåra eller omöjliga att tillverka med traditionella metoder. Det ger en hög grad av designfrihet och möjlighet att skapa skräddarsydda och unika produkter. 

Snabb prototyptillverkning

3D-utskrift möjliggör snabb tillverkning av prototyper och provobjekt. Det minskar den tid och kostnad som annars skulle krävas för att producera prototyper med traditionella metoder, såsom formsprutning eller gjutning. 

Kostnadseffektiv tillverkning

Serietillverkning med 3D-utskrift vara mer kostnadseffektivt än traditionella metoder. Detta beror på att det inte krävs dyra verktyg eller formar, vilket minskar de initiala investeringskostnaderna, 3D skrivarna behöver inte heller vara bemannade under hela tillverkningsprocessen vilket bidrar till ytterligare läge kostnader. 

Minskat avfall

3D-utskrift möjliggör mer effektiv användning av material genom att endast använda det som behövs för att skapa den specifika produkten. Det minskar avfallet och kan vara mer miljövänligt än traditionella metoder där större mängder material kan gå förlorade vid bearbetning. 

Komplexa interna strukturer

Med 3D-utskrift kan komponenter och produkter skapas med komplexa interna strukturer, inklusive ihåliga strukturer eller interna kanaler. Detta kan vara särskilt fördelaktigt inom områden som flyg- och fordonsindustrin, där viktreduktion och optimering av interna flöden är viktiga faktorer. 

Sisällysluettelo
Uusin
Meidän sosiaalinen media

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

kuva, joka esittää 100%-infilraatin 3D-tulostusta tilattaessa
kuva, joka esittää 0%-infilraatin 3D-tulostusta tilattaessa

CAD-ohjelma, joka tarkoittaa "tietokoneavusteista suunnittelua", on tärkeä osa 3D-tulosteiden tilaamista teollisiin tarkoituksiin. CAD-ohjelmat ovat erikoisohjelmistoja, joita käytetään luomaan yksityiskohtaisia ja tarkkoja digitaalisia malleja esineistä, komponenteista tai prototyypeistä. Nämä digitaaliset mallit toimivat perussuunnitelmina tai suunnitelmina, joita tarvitaan fyysisten esineiden tuottamiseen 3D-tulostustekniikkaa käyttäen.

.STL (stereolitografia) on tiedostomuoto, jota käytetään edustamaan 3D-geometriaa, erityisesti kolmioista koostuvia pintoja. Se on yleinen muoto 3D-tulostuksessa ja sitä käytetään kuvaamaan 3D-tulostimilla tulostettavia malleja.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) on standardi 3D-mallien ja tuotetietojen vaihtamiseen eri CAD (Computer-Aided Design) -ohjelmien välillä. Se on teollisuudessa yleinen muoto, ja sitä käytetään komponenttien ja tuotteiden yksityiskohtaisten 3D-mallien siirtämiseen.