Miksi valita "3D-tulostusmetalli" valun sijaan

Sisällysluettelo

Visste du att 3D skriven aluminium är starkare och hållbarare än gjuten aluminium? 

3D printing har idag tagit en stor plats inom svensk industri, framförallt eftersom det ofta är mycket kostnadseffektivt samt mer miljövänligt än vanliga traditionella tillverkningsmetoder. Svarvning och fräsning genererar mycket spill under bearbetningsprocessen och gjutning kräver ofta flera prototyper eller formar innan man fått fram den slutgiltiga formen. Man kan även 3D printa i väldigt hårda material så som titan som annars kräver speciella maskiner och verktyg för att klara av. 

Fördelarna med att välja 3D skrivning framför gjutning

Att välja 3D-utskrift i metall istället för gjutning har flera fördelar. Här är några skäl till varför 3D-utskrift i metall kan vara ett fördelaktigt alternativ: 

Designfrihet

3D-utskrift i metall möjliggör skapandet av komplexa geometrier och detaljer som kan vara svåra att uppnå med gjutning. Det ger designern en hög grad av frihet att skapa komplicerade former och strukturer. 

Snabb prototyptillverkning 

3D-utskrift i metall ger möjlighet till snabb prototyptillverkning, vilket kan vara fördelaktigt för att snabbt iterera och testa olika designkoncept innan man går vidare till produktion. 

Mindre materialspill

Gjutning innebär ofta att det krävs ett visst antal prototyper eller formar innan den slutliga formen är klar. Detta kan leda till betydande materialspill. Med 3D-utskrift i metall kan man tillverka objekt direkt från en digital modell utan att behöva skapa formar, vilket minskar materialavfallet. 

Mindre behov av verktyg

Gjutning kräver tillverkning av formar och verktyg, vilket kan vara en tidskrävande och kostsam process. Med 3D-utskrift i metall kan man producera komplexa delar utan att behöva tillverka dyra formar, vilket minskar den initiala investeringskostnaden. 

Skräddarsydda och unika produkter

3D-utskrift i metall gör det möjligt att tillverka skräddarsydda och unika produkter med hög precision. Det kan vara särskilt fördelaktigt för tillverkning av prototyper, reservdelar eller specialanpassade komponenter. 

Sisällysluettelo
Uusin
Meidän sosiaalinen media

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

kuva, joka esittää 100%-infilraatin 3D-tulostusta tilattaessa
kuva, joka esittää 0%-infilraatin 3D-tulostusta tilattaessa

CAD-ohjelma, joka tarkoittaa "tietokoneavusteista suunnittelua", on tärkeä osa 3D-tulosteiden tilaamista teollisiin tarkoituksiin. CAD-ohjelmat ovat erikoisohjelmistoja, joita käytetään luomaan yksityiskohtaisia ja tarkkoja digitaalisia malleja esineistä, komponenteista tai prototyypeistä. Nämä digitaaliset mallit toimivat perussuunnitelmina tai suunnitelmina, joita tarvitaan fyysisten esineiden tuottamiseen 3D-tulostustekniikkaa käyttäen.

.STL (stereolitografia) on tiedostomuoto, jota käytetään edustamaan 3D-geometriaa, erityisesti kolmioista koostuvia pintoja. Se on yleinen muoto 3D-tulostuksessa ja sitä käytetään kuvaamaan 3D-tulostimilla tulostettavia malleja.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) on standardi 3D-mallien ja tuotetietojen vaihtamiseen eri CAD (Computer-Aided Design) -ohjelmien välillä. Se on teollisuudessa yleinen muoto, ja sitä käytetään komponenttien ja tuotteiden yksityiskohtaisten 3D-mallien siirtämiseen.