Druk 3D skuteczną alternatywą dla produkcji kontraktowej

Spis treści

Modele 3D wydrukowane za pomocą druku 3D

Jak wiele osób wie drukowanie 3d zajmuje duże miejsce w branży, jeśli chodzi o prototypowanie, ale wielu zapomina, że druk 3D jest równie skuteczny w wytwarzaniu zwykłych, praktycznych detali. Ponieważ druk 3D buduje produkt lub szczegół krok po kroku, nie ma tak dużych odpadów materiałowych, jak w przypadku normalnych, tradycyjnych metod, w których usuwa się materiał z większego kawałka metalu, na przykład w celu wytworzenia detalu lub produktu. 

Zalety druku 3D w porównaniu do tradycyjnego przetwarzania 

Stosowanie technologii druku 3D w porównaniu z tradycyjnymi metodami przetwarzania ma kilka zalet. Oto niektóre z głównych powodów: 

Swoboda projektowania

Dzięki drukowi 3D można tworzyć złożone geometrie i kształty, które w innym przypadku byłyby trudne lub niemożliwe do wytworzenia tradycyjnymi metodami. Zapewnia dużą swobodę projektowania oraz możliwość tworzenia niestandardowych i niepowtarzalnych produktów. 

Szybkie prototypowanie

Druk 3D umożliwia szybką produkcję prototypy i przykładowe elementy. Skraca czas i koszty, które w przeciwnym razie byłyby wymagane do wyprodukowania prototypów tradycyjnymi metodami, takimi jak formowanie wtryskowe lub odlewanie. 

Ekonomiczna produkcja

Produkcja seryjna z wykorzystaniem druku 3D może być bardziej opłacalna niż tradycyjne metody. Dzieje się tak dlatego, że nie są wymagane drogie narzędzia ani formy, co zmniejsza początkowe koszty inwestycji, a drukarki 3D nie wymagają obsługi przez cały proces produkcyjny, co przyczynia się do dodatkowych kosztów lokalizacji. 

Mniej odpadów

Druk 3D pozwala na efektywniejsze wykorzystanie materiałów, wykorzystując tylko to, co jest potrzebne do stworzenia konkretnego produktu. Zmniejsza się odpadów i może być bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne metody, w przypadku których podczas przetwarzania mogą zostać utracone większe ilości materiału. 

Złożone struktury wewnętrzne

Dzięki drukowi 3D można tworzyć komponenty i produkty ze złożonymi strukturami wewnętrznymi, w tym strukturami pustymi lub kanałami wewnętrznymi. Może to być szczególnie korzystne w takich obszarach, jak przemysł lotniczy i motoryzacyjny, gdzie ważnymi czynnikami są redukcja masy i optymalizacja przepływów wewnętrznych. 

Spis treści
Najnowszy
Nasze media społecznościowe

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

obraz przedstawiający infiltrację 100% podczas zamawiania druku 3D
obraz przedstawiający infiltrację 0% podczas zamawiania druku 3D

Program CAD, czyli „Computer Aided Design”, jest ważnym elementem przy zamawianiu wydruków 3D do celów przemysłowych. Programy CAD to specjalistyczne oprogramowanie służące do tworzenia szczegółowych i dokładnych cyfrowych modeli obiektów, komponentów lub prototypów. Te cyfrowe modele służą jako podstawowe plany lub projekty potrzebne do wyprodukowania obiektów fizycznych przy użyciu technologii druku 3D.

.STL (stereolitografia) to format pliku używany do reprezentowania geometrii 3D, zwłaszcza powierzchni złożonych z trójkątów. Jest to powszechny format w druku 3D i służy do opisywania modeli przeznaczonych do wydrukowania w drukarkach 3D.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) to standard wymiany modeli 3D i danych produktów pomiędzy różnymi programami CAD (Computer-Aided Design). Jest to format powszechny w przemyśle i służy do przesyłania szczegółowych modeli 3D komponentów i produktów.