Polypropen PP

Hållfast och kemiskt motståndkraftig. Upplevs mer tålig än PA12, Perfekt för krävande applikationer, Bra för serietillverkning av slutprodukter, Risk för skevhet och lägre upplösning är PA12
DUŻA KOMPLEKSOWOŚĆ - PRODUKCJA SERYJNA - WIELE MATERIAŁÓW

Polypropen (PP), även känt som polypropen, är en av de mest använda polymererna globalt sett, hyllad för sin enastående prestanda, förvånansvärt lätta natur och förmåga att stå emot de mest aggressiva kemiska ämnena. Dess utbredning över olika branscher tjänar som ett bevis på dess mångsidighet och de exceptionella mekaniska och kemiska egenskaper som utmärker den. Denna polymer har etablerat sig som en grundläggande pelare inom en mängd olika industriella sektorer, tack vare sin enastående motståndskraft mot mekaniska belastningar och kemisk korrosion, vilket gör den till ett favoritmaterial för många applikationer.

  • Hållfast och kemiskt motståndkraftig
  • Upplevs mer tålig än PA12
  • Idealny do wymagających zastosowań
  • Dobry do masowej produkcji produktów końcowych
  • Risk för skevhet och lägre upplösning är PA12

Przetwarzać daneWartość
Standardowa tolerancja± 0,3% (minimalny limit ±0,3 mm)
Grubość warstwy0,08 mm
Minimalna grubość ścianki0,8 mm
Minimalne szczegóły0,8 mm
Największy rozmiar komponentu380x380x280 mm (standard nylon 12)

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

obraz przedstawiający infiltrację 100% podczas zamawiania druku 3D
obraz przedstawiający infiltrację 0% podczas zamawiania druku 3D

Program CAD, czyli „Computer Aided Design”, jest ważnym elementem przy zamawianiu wydruków 3D do celów przemysłowych. Programy CAD to specjalistyczne oprogramowanie służące do tworzenia szczegółowych i dokładnych cyfrowych modeli obiektów, komponentów lub prototypów. Te cyfrowe modele służą jako podstawowe plany lub projekty potrzebne do wyprodukowania obiektów fizycznych przy użyciu technologii druku 3D.

.STL (stereolitografia) to format pliku używany do reprezentowania geometrii 3D, zwłaszcza powierzchni złożonych z trójkątów. Jest to powszechny format w druku 3D i służy do opisywania modeli przeznaczonych do wydrukowania w drukarkach 3D.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) to standard wymiany modeli 3D i danych produktów pomiędzy różnymi programami CAD (Computer-Aided Design). Jest to format powszechny w przemyśle i służy do przesyłania szczegółowych modeli 3D komponentów i produktów.