Reverse engineering & 3D printen in RVS

Inhoudsopgave

Beskrivning

När vår kund Hällersåker Slamsugning kontaktade oss hade de länge haft problem med att en plastkomponent till utrusningen ständigt gick sönder. Detta orsakade mycket merjobb då epoxy läckte ut i deras anläggning vilket behövde tas om hand. Frågan vi fick till oss var: Kan vi 3d-skanna och 3d-printa denna detalj i rostfritt stål?

Detaljen i fråga är ca 7 cm stor och har relativt hög komplexitet med böjda rörkanaler.

 

3D-skanning eller konstruktion i CAD

Då kunden inte hade någon 3d-fil av detaljen återskapade vi den genom något som kallas ”reverse engineering”. Reverse engineering går ut på att man mäter upp detaljen och sedan skapar en fil som går att 3d printa och detta går att göra genom att fysiskt mäta upp detaljen och återskapa den i CAD eller att 3d-skanna detaljen. Eftersom detaljen bestod av många små men relativ enkla features och interna rörkanaler föll valet på att mäta detaljen och återskapa den i CAD. En detalj som kan konstrueras i CAD resulterar oftast i bättre print med bättre toleranser än motsvarande 3d-skannad detalj. Är det dock svårt att mäta upp en detalj där detaljen till exempel består av friformade ytor så är 3d-skanning att föredra. En missuppfattning bland många är att 3D-skanning är en enkel process men vad många inte vet är att det krävs väldigt mycket jobb för att få den skannade detaljen tillverkningsbar.

 

Varför 3d-printa detaljen i rostfritt stål med DMLS?

Rostfritt stål är ett kostnadseffektivt och tåligt material som står emot många kemikalier och miljöer. Vi erbjuder rostfritt stål med två typer av processer – Direct Metal Laser Sintering (DMLS) En Binder spuiten. På grund av detaljens relativt stora storlek och utformning var valet att tillverka med DMLS självklart och Binder Jetting var aldrig ett alternativ. Hade detaljen varit mindre eller att den hade haft en självklar stabil grund att stå på så hade även Binder Jetting varit en möjlig tillverkningsprocess.

 

Resultat – Reverse engineering och 3d-printing i rostfritt stål

Denna process med reverse engineering och 3d printing i rostfritt stål resulterade i en detalj som inte längre går sönder. Hällersåker Slamsugning behöver inte längre ägna onödig tid åt att städa upp efter röran som uppkommer efter att deras detalj gått sönder utan kan numera fokusera på huvudsysslorna i stället. Kunden är nöjd, och det är vi också!

Inhoudsopgave
Laatste
Onze sociale media

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

een afbeelding die vertegenwoordigt dat 100% is geïnfiltreerd bij het bestellen van 3D-printen
een afbeelding die representeert dat 0% infiltreert bij het bestellen van 3D-printen

Een CAD-programma, wat staat voor "Computer-Aided Design", is een belangrijk onderdeel als het gaat om het bestellen van 3D-prints voor industriële doeleinden. CAD-programma's zijn gespecialiseerde software die wordt gebruikt om gedetailleerde en nauwkeurige digitale modellen van objecten, componenten of prototypes te maken. Deze digitale modellen dienen als basisblauwdrukken of ontwerpen die nodig zijn om fysieke objecten te produceren met behulp van 3D-printtechnologie.

.STL (stereolithografie) is een bestandsformaat dat wordt gebruikt om 3D-geometrie weer te geven, vooral oppervlakken die uit driehoeken bestaan. Het is een gebruikelijk formaat bij 3D-printen en wordt gebruikt om modellen te beschrijven die in 3D-printers moeten worden afgedrukt.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) is een standaard voor het uitwisselen van 3D-modellen en productgegevens tussen verschillende CAD-programma's (Computer-Aided Design). Het is een gebruikelijk formaat in de industrie en wordt gebruikt om gedetailleerde 3D-modellen van componenten en producten over te dragen.