KTH - Onderdeel voor onderwaterrobot 3D geprint in roestvrij staal

Inhoudsopgave

Swedish Maritime of Robotics (KTH)

 

Problembeskrivning:

Vår kund SMaRC – Swedish Maritime Robotics Centre på KTH Royal Institute of Technology kontaktade oss för att få hjälp med 3d-printing av noskonan till deras undervattensfarkost. I nosen på denna robot sitter infästningar till kameror och annan mycket dyr mätutrustning vilket gjorde att den här delen av roboten var mycket geometriskt komplex och med höga toleranskrav. Tidigare prototyper fräste man fram men då komplexiteten är för hög för att fräsa allt i ett stycke tvingades SMaRC tillverka dessa i delar och sedan montera ihop de till en komplett noskona. Skarvarna mellan alla dessa delar ledde till oönskad komplexitet och läckage vilket gjorde att SMaRC valde att utforska möjligheterna med att 3d-printa hela noskonan i ett stycke.

Bild 1: Komplett farkost med noskonan längst fram till vänster.

 

Lösning – 3d printing i rostfritt stål 316L:

Det höga trycket nere på havsbotten, den högt korrosiva miljön till havs, de snävt satta toleranskraven, den relativt stora komponenten och den totala viktbalanseringen i farkosten gjorde att detta projekt var mycket utmanande och intressant för oss att vara en del av. Beslutet av process och material föll på rostfritt stål 316L (1.4404) printad med DMLS, vibrationspolering, lackering samt fräsning. Tack vare 3d printing i metall kunde alla tänkta detaljer tillverkas som en och samma komponent och den CNC-bearbetning som vi utförde på de ytor och hål med superhöga krav kunde göras i endast två omgångar i 5-axlig fräs. Detta gjorde att bearbetningen som utfördes kunde hålla mycket hög måttnoggrannhet över hela detaljen i jämförelse med en noskona som fräses fram som tidigare bestående av många enskilt frästa delar.

 

Resultatet:

Som alltid vid den här typen av högt toleranssatta detaljer gjorde vi en uppmätning och såg att vi missat toleransen med några hundradelar i spåret för den stora oringen som tätar mot resterande farkost. Enligt beräkningar och simuleringar fanns risken för att detta inte blir helt tätt och då vi inte kunde fräsa om denna del av geometrin på ett bra sätt fick SMaRC behålla den felaktiga noskonan. SMaRC kunde då utföra de prover de kunde göra i väntan på att vi tillverkade en ny till dem helt enligt toleranserna. Efter några veckor fick de den korrekta noskonan och de kunde med den utföra de efterlängtade undervattensproverna med en helt tät noskona tillverkad i endast ett stycke. SMaRC är jättenöjda med samarbetet och vi vill tacka SMaRC för ert förtroende.

Bild 2: SMaRC:s logga.

Inhoudsopgave
Laatste
Onze sociale media
een afbeelding die vertegenwoordigt dat 100% is geïnfiltreerd bij het bestellen van 3D-printen
een afbeelding die representeert dat 0% infiltreert bij het bestellen van 3D-printen

Een CAD-programma, wat staat voor "Computer-Aided Design", is een belangrijk onderdeel als het gaat om het bestellen van 3D-prints voor industriële doeleinden. CAD-programma's zijn gespecialiseerde software die wordt gebruikt om gedetailleerde en nauwkeurige digitale modellen van objecten, componenten of prototypes te maken. Deze digitale modellen dienen als basisblauwdrukken of ontwerpen die nodig zijn om fysieke objecten te produceren met behulp van 3D-printtechnologie.

.STL (stereolithografie) is een bestandsformaat dat wordt gebruikt om 3D-geometrie weer te geven, vooral oppervlakken die uit driehoeken bestaan. Het is een gebruikelijk formaat bij 3D-printen en wordt gebruikt om modellen te beschrijven die in 3D-printers moeten worden afgedrukt.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) is een standaard voor het uitwisselen van 3D-modellen en productgegevens tussen verschillende CAD-programma's (Computer-Aided Design). Het is een gebruikelijk formaat in de industrie en wordt gebruikt om gedetailleerde 3D-modellen van componenten en producten over te dragen.