3D-printen een effectief alternatief voor contractproductie

Inhoudsopgave

3D modellen geprint met 3D Printing

Som många känner till har 3d printen tagit en stor plats inom industrin när det kommer till prototyptillverkning men det många glömmer är att 3D printing är precis lika effektivt för att tillverka vanliga praktiska detaljer. Eftersom 3D printing bygger upp produkten eller detaljen steg för steg så blir det inte lika mycket materialspill som det blir med vanliga traditionella metoder där man tar bort material från en större t.ex metallbit för att få fram en detalj eller produkt. 

Fördelar med 3D printing gentemot traditionell bearbetning 

Det finns flera fördelar med att använda 3D-utskriftsteknik jämfört med traditionella bearbetningsmetoder. Här är några av de främsta skälen: 

Ontwerp vrijheid

Med 3D-utskrift kan komplexa geometrier och former skapas som annars skulle vara svåra eller omöjliga att tillverka med traditionella metoder. Det ger en hög grad av designfrihet och möjlighet att skapa skräddarsydda och unika produkter. 

Snelle prototyping

3D-utskrift möjliggör snabb tillverkning av prototyper och provobjekt. Det minskar den tid och kostnad som annars skulle krävas för att producera prototyper med traditionella metoder, såsom formsprutning eller gjutning. 

Kostnadseffektiv tillverkning

Serietillverkning med 3D-utskrift vara mer kostnadseffektivt än traditionella metoder. Detta beror på att det inte krävs dyra verktyg eller formar, vilket minskar de initiala investeringskostnaderna, 3D skrivarna behöver inte heller vara bemannade under hela tillverkningsprocessen vilket bidrar till ytterligare läge kostnader. 

Minskat avfall

3D-utskrift möjliggör mer effektiv användning av material genom att endast använda det som behövs för att skapa den specifika produkten. Det minskar avfallet och kan vara mer miljövänligt än traditionella metoder där större mängder material kan gå förlorade vid bearbetning. 

Komplexa interna strukturer

Med 3D-utskrift kan komponenter och produkter skapas med komplexa interna strukturer, inklusive ihåliga strukturer eller interna kanaler. Detta kan vara särskilt fördelaktigt inom områden som flyg- och fordonsindustrin, där viktreduktion och optimering av interna flöden är viktiga faktorer. 

Inhoudsopgave
Laatste
Onze sociale media
een afbeelding die vertegenwoordigt dat 100% is geïnfiltreerd bij het bestellen van 3D-printen
een afbeelding die representeert dat 0% infiltreert bij het bestellen van 3D-printen

Een CAD-programma, wat staat voor "Computer-Aided Design", is een belangrijk onderdeel als het gaat om het bestellen van 3D-prints voor industriële doeleinden. CAD-programma's zijn gespecialiseerde software die wordt gebruikt om gedetailleerde en nauwkeurige digitale modellen van objecten, componenten of prototypes te maken. Deze digitale modellen dienen als basisblauwdrukken of ontwerpen die nodig zijn om fysieke objecten te produceren met behulp van 3D-printtechnologie.

.STL (stereolithografie) is een bestandsformaat dat wordt gebruikt om 3D-geometrie weer te geven, vooral oppervlakken die uit driehoeken bestaan. Het is een gebruikelijk formaat bij 3D-printen en wordt gebruikt om modellen te beschrijven die in 3D-printers moeten worden afgedrukt.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) is een standaard voor het uitwisselen van 3D-modellen en productgegevens tussen verschillende CAD-programma's (Computer-Aided Design). Het is een gebruikelijk formaat in de industrie en wordt gebruikt om gedetailleerde 3D-modellen van componenten en producten over te dragen.