3D-utskrift et effektivt alternativ til kontraktsproduksjon

Innholdsfortegnelse

3D-modeller skrevet ut med 3D-utskrift

Som mange vet har 3D Printing har tatt en stor plass i bransjen når det kommer til prototyping, men det mange glemmer er at 3D-printing er like effektivt for å produsere vanlige praktiske detaljer. Fordi 3D-printing bygger opp produktet eller detaljene steg for steg, blir det ikke så mye materialavfall som det er med vanlige tradisjonelle metoder hvor man fjerner materiale fra et større metallstykke for eksempel for å produsere en detalj eller et produkt. 

Fordeler med 3D-utskrift sammenlignet med tradisjonell prosessering 

Det er flere fordeler ved å bruke 3D-utskriftsteknologi fremfor tradisjonelle prosesseringsmetoder. Her er noen av hovedårsakene: 

Designfrihet

Med 3D-printing kan komplekse geometrier og former skapes som ellers ville vært vanskelig eller umulig å produsere med tradisjonelle metoder. Det gir en høy grad av designfrihet og mulighet til å lage tilpassede og unike produkter. 

Hurtig prototyping

3D-printing muliggjør rask produksjon av prototyper og prøveartikler. Det reduserer tiden og kostnadene som ellers ville være nødvendig for å produsere prototyper ved bruk av tradisjonelle metoder, for eksempel sprøytestøping eller støping. 

Kostnadseffektiv produksjon

Serieproduksjon med 3D-printing kan være mer kostnadseffektiv enn tradisjonelle metoder. Dette er fordi det ikke er nødvendig med dyre verktøy eller former, noe som reduserer de initiale investeringskostnadene, 3D-printerne trenger heller ikke å være bemannet gjennom hele produksjonsprosessen, noe som bidrar til ekstra lokaliseringskostnader. 

Redusert avfall

3D-utskrift gir mulighet for mer effektiv bruk av materialer ved kun å bruke det som trengs for å lage det spesifikke produktet. Det avtar avfallet og kan være mer miljøvennlig enn tradisjonelle metoder hvor større mengder materiale kan gå tapt under bearbeiding. 

Komplekse indre strukturer

Med 3D-utskrift kan komponenter og produkter lages med komplekse interne strukturer, inkludert hule strukturer eller interne kanaler. Dette kan være spesielt gunstig i områder som romfart og bilindustri, hvor vektreduksjon og optimalisering av interne strømmer er viktige faktorer. 

Innholdsfortegnelse
Siste
Våre sosiale medier

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

et bilde som representerer å ha 100% infiltrat når du bestiller 3d-utskrift
et bilde som representerer å ha 0% infiltrat ved bestilling av 3d-utskrift

Et CAD-program, som står for «Computer-Aided Design», er en viktig komponent når det kommer til bestilling av 3D-utskrifter til industrielle formål. CAD-programmer er spesialisert programvare som brukes til å lage detaljerte og nøyaktige digitale modeller av objekter, komponenter eller prototyper. Disse digitale modellene fungerer som grunnleggende tegninger eller design som trengs for å produsere fysiske objekter ved hjelp av 3D-utskriftsteknologi.

.STL (stereolitografi) er et filformat som brukes til å representere 3D-geometri, spesielt overflater som består av trekanter. Det er et vanlig format i 3D-utskrift og brukes til å beskrive modeller som skal skrives ut i 3D-skrivere.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) er en standard for utveksling av 3D-modeller og produktdata mellom ulike CAD-programmer (Computer-Aided Design). Det er et vanlig format i industrien og brukes til å overføre detaljerte 3D-modeller av komponenter og produkter.