Omvendt utvikling og 3D-utskrift i rustfritt stål

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Når vår kunde Hellersaker Slamuttak kontaktet oss, de hadde lenge hatt problemer med at en plastdel av utstyret stadig gikk i stykker. Dette førte til mye ekstra arbeid da epoksy lekket inn i anlegget deres som måtte tas vare på. Spørsmålet vi fikk var: Kan vi 3d-skanne og 3d-printe denne delen i rustfritt stål?

Den aktuelle detaljen er ca 7 cm stor og har relativt høy kompleksitet med buede rørkanaler.

 

3D-skanning eller konstruksjon i CAD

Siden kunden ikke hadde en 3d-fil med detaljene, gjenskapte vi den gjennom noe som kalles "reverse engineering". Omvendt utvikling innebærer å måle detaljen og deretter lage en fil som kan 3d-printes, og dette kan gjøres ved å fysisk måle detaljen og gjenskape den i CAD eller 3d skanning av detaljen. Siden detaljen bestod av mange små, men relativt enkle funksjoner og interne rørkanaler, falt valget på å måle detaljen og gjenskape den i CAD. En detalj som kan konstrueres i CAD resulterer vanligvis i en bedre utskrift med bedre toleranser enn den tilsvarende 3d-skannede detaljen. Men hvis det er vanskelig å måle en detalj der detaljen for eksempel består av friformede flater, er 3d-skanning å foretrekke. En misforståelse blant mange er at 3D-skanning er en enkel prosess, men det mange ikke vet er at det kreves mye arbeid for å gjøre den skannede delen tilvirkbar.

 

Hvorfor 3d-printe detaljene inn rustfritt stål med DMLS?

Rustfritt stål er et kostnadseffektivt og slitesterkt materiale som tåler mange kjemikalier og miljøer. Vi tilbyr rustfritt stål med to typer prosesser – Direkte metalllasersintring (DMLS) og Binder Jetting. På grunn av den relativt store størrelsen og utformingen av delen, var valget om å produsere med DMLS åpenbart og Binder Jetting var aldri et alternativ. Hvis detaljen hadde vært mindre eller om den hadde hatt et åpenbart stabilt fundament å stå på, ville også Binder Jetting vært en mulig produksjonsprosess.

 

Resultat – Reverse engineering og 3d-utskrift i rustfritt stål

Denne prosessen med omvendt utvikling og 3d-utskrift i rustfritt stål resulterte i en detalj som ikke lenger går i stykker. Hellersåker Slamstøvsugere trenger ikke lenger bruke unødvendig tid på å rydde opp etter rotet som oppstår etter at detaljene går i stykker, men kan nå fokusere på hovedoppgavene i stedet. Kunden er fornøyd, og det er vi også!

Innholdsfortegnelse
Siste
Våre sosiale medier

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

et bilde som representerer å ha 100% infiltrat når du bestiller 3d-utskrift
et bilde som representerer å ha 0% infiltrat ved bestilling av 3d-utskrift

Et CAD-program, som står for «Computer-Aided Design», er en viktig komponent når det kommer til bestilling av 3D-utskrifter til industrielle formål. CAD-programmer er spesialisert programvare som brukes til å lage detaljerte og nøyaktige digitale modeller av objekter, komponenter eller prototyper. Disse digitale modellene fungerer som grunnleggende tegninger eller design som trengs for å produsere fysiske objekter ved hjelp av 3D-utskriftsteknologi.

.STL (stereolitografi) er et filformat som brukes til å representere 3D-geometri, spesielt overflater som består av trekanter. Det er et vanlig format i 3D-utskrift og brukes til å beskrive modeller som skal skrives ut i 3D-skrivere.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) er en standard for utveksling av 3D-modeller og produktdata mellom ulike CAD-programmer (Computer-Aided Design). Det er et vanlig format i industrien og brukes til å overføre detaljerte 3D-modeller av komponenter og produkter.