Ingegneria inversa e stampa 3D in acciaio inossidabile

Sommario

Beskrivning

När vår kund Hällersåker Slamsugning kontaktade oss hade de länge haft problem med att en plastkomponent till utrusningen ständigt gick sönder. Detta orsakade mycket merjobb då epoxy läckte ut i deras anläggning vilket behövde tas om hand. Frågan vi fick till oss var: Kan vi 3d-skanna och 3d-printa denna detalj i rostfritt stål?

Detaljen i fråga är ca 7 cm stor och har relativt hög komplexitet med böjda rörkanaler.

 

3D-skanning eller konstruktion i CAD

Då kunden inte hade någon 3d-fil av detaljen återskapade vi den genom något som kallas ”reverse engineering”. Reverse engineering går ut på att man mäter upp detaljen och sedan skapar en fil som går att 3d printa och detta går att göra genom att fysiskt mäta upp detaljen och återskapa den i CAD eller att 3d-skanna detaljen. Eftersom detaljen bestod av många små men relativ enkla features och interna rörkanaler föll valet på att mäta detaljen och återskapa den i CAD. En detalj som kan konstrueras i CAD resulterar oftast i bättre print med bättre toleranser än motsvarande 3d-skannad detalj. Är det dock svårt att mäta upp en detalj där detaljen till exempel består av friformade ytor så är 3d-skanning att föredra. En missuppfattning bland många är att 3D-skanning är en enkel process men vad många inte vet är att det krävs väldigt mycket jobb för att få den skannade detaljen tillverkningsbar.

 

Varför 3d-printa detaljen i rostfritt stål med DMLS?

Rostfritt stål är ett kostnadseffektivt och tåligt material som står emot många kemikalier och miljöer. Vi erbjuder rostfritt stål med två typer av processer – Direct Metal Laser Sintering (DMLS) E Legante a getto. På grund av detaljens relativt stora storlek och utformning var valet att tillverka med DMLS självklart och Binder Jetting var aldrig ett alternativ. Hade detaljen varit mindre eller att den hade haft en självklar stabil grund att stå på så hade även Binder Jetting varit en möjlig tillverkningsprocess.

 

Resultat – Reverse engineering och 3d-printing i rostfritt stål

Denna process med reverse engineering och 3d printing i rostfritt stål resulterade i en detalj som inte längre går sönder. Hällersåker Slamsugning behöver inte längre ägna onödig tid åt att städa upp efter röran som uppkommer efter att deras detalj gått sönder utan kan numera fokusera på huvudsysslorna i stället. Kunden är nöjd, och det är vi också!

Sommario
Ultimo
I nostri social

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

un'immagine che rappresenta l'infiltrazione di 100% quando si ordina la stampa 3D
un'immagine che rappresenta l'infiltrazione di 0% quando si ordina la stampa 3D

Un programma CAD, che sta per "Computer-Aided Design", è una componente importante quando si tratta di ordinare stampe 3D per scopi industriali. I programmi CAD sono software specializzati utilizzati per creare modelli digitali dettagliati e accurati di oggetti, componenti o prototipi. Questi modelli digitali servono come progetti o progetti di base necessari per produrre oggetti fisici utilizzando la tecnologia di stampa 3D.

.STL (stereolitografia) è un formato di file utilizzato per rappresentare la geometria 3D, in particolare le superfici costituite da triangoli. È un formato comune nella stampa 3D e viene utilizzato per descrivere i modelli da stampare con stampanti 3D.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) è uno standard per lo scambio di modelli 3D e dati di prodotto tra diversi programmi CAD (Computer-Aided Design). È un formato comune nell'industria e viene utilizzato per trasferire modelli 3D dettagliati di componenti e prodotti.