Vanliga frågor

- BRA ATT VETA OM 3D PRINTING -

Vanliga frågor om 3d printing

Gemensamt för alla 3D printing processer är att detaljer alltid byggs upp lager för lager. Detta görs genom att detaljen som ska tillverkas sektioneras upp i en mängd tvärsnitt, som kallas lager, med någon tiondels millimeter. Dessa lager utgör grunden för 3d printing, både i plast och metall.

Med 3D printing har man ingen startkostnad och är därför ofta billigare än traditionell tillverkning när det gäller fåstyckstillverkning och mindre serier. Kostnaden för 3D printing beräknas utifrån den 3d-fil som finns av komponenten och det är främst storleken av detaljen som bestämmer priset. Hög komplexitet kostar sällan något extra vilket inte är fallet i traditionell tillverkning. Lägsta ordervärde hos oss är 2000 kr  exkl. moms och frakt.

För att vi ska kunna räkna på priser för tillverkning behöver ni förse oss med:

  1. 3D-fil – en fil per detalj som ska tillverkas och inte som en assembly.
  2. Antal detaljer som önskas av varje modell.
  3. Önskan på material, process och efterbehandling och/eller en beskrivning för vilka krav ni har så att vi kan rekommendera en kombination som passar er.

Har ni ingen 3d-fil så måste en sådan tas fram vilket vi gärna hjälper till med.  Kontakta oss för mer info om ni behöver hjälp med detta.

Våra leveranstider ligger oftast på mellan 0-12 dagar för plast och 5-15 dagar för metall. Detta beror på valet av process och material samt om ni vill ha någon form av efterbehandlingsprocess eller ej. 

Vi försöker i absolut högsta mån alltid att möta den av oss kommunicerade leveranstiden men ha alltid några dagars marginal när du väljer leveranstid och planerar inför en leverans från oss då tillverkning av era detaljer i de flesta fall görs för första gången och det kan hända att komplikationer uppstår under tillverkningen som vi inte kunnat förutse och komponenter behöver printas om, även om det händer ganska sällan. Detta kan då påverka leveranstiden negativt så att den blir några dagar längre. Vi rekommenderar er att välja en leveranstid som ger er 2 dagars marginal då det är väldigt sällsynt att det tar längre tid än så för oss att åtgärda den sortens problem, även om det i enstaka fall kan ta längre tid. 

TOP3D är inte ersättningsskyldig eller skyldig att justera priset om detta uppstår. Kunden kan i många fall eliminera att den här typen av problematik uppstår genom att konstruera artiklar utefter de design-guidelines som finns på och utanför vår hemsida för respektive process och material.

Man kan 3D printa nästintill i vilka material som helst, allt från plast och metall till trä och betong. Vi erbjuder tillverkning i en mängd olika termoplaster, härdplaster, metaller och kompositer. Läs mer om våra processer och material för 3d printing i här.

Absolut! 3D printing i metall är ett bra och kostnadseffektivt alternativ till traditionell tillverkning av metall. Vi erbjuder en rad olika legeringar som exempelvis rostfritt stål, aluminium, titan, koppar och många fler. Läs mer om våra processer och material för 3d printing i metall här.

Hållfastheten för 3d-printing är generellt mycket bra. 3D-printad aluminium har ungefär samma hållfasthet som gjutet och stål i nivå med smitt. Det finns en uppfattning bland vissa att 3d-printade detaljer inte håller, men i dessa fall har man oftast använt fel material eller fel process för det ändamålet.

Dessa processer ger mycket snarlika resultat och materialegenskaper, men processerna skiljer sig mycket åt. Båda processerna bygger geometrier genom att smälta ett pulver. I SLS smälts pulvret ihop med en laser medan pulvret i MJF smälts med hjälp av en värmelampa och en forma av värmeattraherande bläck. Pratar vi PA12 (nylon12) så blir detaljer tillverkade med SLS vita och detaljer tillverkade med MJF gråa. Båda går att färga in.

Inte säker på vilket material som passar bäst för din 3D-utskrift? Valen är många, men oroa dig inte – vi på TOP3D är här för att hjälpa dig genom processen. Vi har utvecklat en smart materialvalstabell för att göra ditt val enklare och mer effektivt.

Klicka här för att navigera genom dina alternativ och hitta det perfekta materialet för ditt projekt. Låt oss tillsammans omvandla din vision till verklighet med rätt material!

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

en bild som representerar att man har 100% infilrate när man beställer 3d utskrift
en bild som representerar att man har 0% infilrate när man beställer 3d utskrift

Ett CAD-program, vilket står för ”Computer-Aided Design,” är en viktig komponent när det gäller att beställa 3D-utskrifter för industriella ändamål. CAD-program är specialiserade mjukvaror som används för att skapa detaljerade och exakta digitala modeller av objekt, komponenter eller prototyper. Dessa digitala modeller fungerar som grundläggande ritningar eller konstruktioner som behövs för att framställa fysiska föremål med hjälp av 3D-utskriftsteknik.

.STL (stereolitografi) är ett filformat som används för att representera 3D-geometri, särskilt ytor som består av trianglar. Det är ett vanligt format inom 3D-utskrift och används för att beskriva modeller som ska skrivas ut i 3D-skrivare.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) är en standard för att utbyta 3D-modeller och produktdata mellan olika CAD (Computer-Aided Design) program. Det är ett vanligt format inom industrin och används för att överföra detaljerade 3D-modeller av komponenter och produkter.