L'impression 3D une alternative efficace à la fabrication en sous-traitance

Table des matières

Modèles 3D imprimés avec l'impression 3D

Som många känner till har impression en 3D tagit en stor plats inom industrin när det kommer till prototyptillverkning men det många glömmer är att 3D printing är precis lika effektivt för att tillverka vanliga praktiska detaljer. Eftersom 3D printing bygger upp produkten eller detaljen steg för steg så blir det inte lika mycket materialspill som det blir med vanliga traditionella metoder där man tar bort material från en större t.ex metallbit för att få fram en detalj eller produkt. 

Fördelar med 3D printing gentemot traditionell bearbetning 

Det finns flera fördelar med att använda 3D-utskriftsteknik jämfört med traditionella bearbetningsmetoder. Här är några av de främsta skälen: 

Designfrihet

Med 3D-utskrift kan komplexa geometrier och former skapas som annars skulle vara svåra eller omöjliga att tillverka med traditionella metoder. Det ger en hög grad av designfrihet och möjlighet att skapa skräddarsydda och unika produkter. 

Snabb prototyptillverkning

3D-utskrift möjliggör snabb tillverkning av prototyper och provobjekt. Det minskar den tid och kostnad som annars skulle krävas för att producera prototyper med traditionella metoder, såsom formsprutning eller gjutning. 

Kostnadseffektiv tillverkning

Serietillverkning med 3D-utskrift vara mer kostnadseffektivt än traditionella metoder. Detta beror på att det inte krävs dyra verktyg eller formar, vilket minskar de initiala investeringskostnaderna, 3D skrivarna behöver inte heller vara bemannade under hela tillverkningsprocessen vilket bidrar till ytterligare läge kostnader. 

Minskat avfall

3D-utskrift möjliggör mer effektiv användning av material genom att endast använda det som behövs för att skapa den specifika produkten. Det minskar avfallet och kan vara mer miljövänligt än traditionella metoder där större mängder material kan gå förlorade vid bearbetning. 

Komplexa interna strukturer

Med 3D-utskrift kan komponenter och produkter skapas med komplexa interna strukturer, inklusive ihåliga strukturer eller interna kanaler. Detta kan vara särskilt fördelaktigt inom områden som flyg- och fordonsindustrin, där viktreduktion och optimering av interna flöden är viktiga faktorer. 

Table des matières
Dernier
Nos médias sociaux

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

une image qui représente l'infiltration de 100% lors de la commande d'une impression 3D
une image qui représente l'infiltration de 0% lors de la commande d'une impression 3D

Un programme de CAO, qui signifie « Conception assistée par ordinateur », est un élément important lorsqu'il s'agit de commander des impressions 3D à des fins industrielles. Les programmes de CAO sont des logiciels spécialisés utilisés pour créer des modèles numériques détaillés et précis d'objets, de composants ou de prototypes. Ces modèles numériques servent de plans ou de conceptions de base nécessaires pour produire des objets physiques à l'aide de la technologie d'impression 3D.

.STL (stéréolithographie) est un format de fichier utilisé pour représenter la géométrie 3D, notamment les surfaces constituées de triangles. Il s'agit d'un format courant dans l'impression 3D et est utilisé pour décrire les modèles à imprimer sur des imprimantes 3D.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) est un standard permettant d'échanger des modèles 3D et des données de produits entre différents programmes de CAO (Conception Assistée par Ordinateur). Il s'agit d'un format courant dans l'industrie et est utilisé pour transférer des modèles 3D détaillés de composants et de produits.