Ingeniería inversa e impresión 3D en acero inoxidable

Tabla de contenido

Beskrivning

När vår kund Hällersåker Slamsugning kontaktade oss hade de länge haft problem med att en plastkomponent till utrusningen ständigt gick sönder. Detta orsakade mycket merjobb då epoxy läckte ut i deras anläggning vilket behövde tas om hand. Frågan vi fick till oss var: Kan vi 3d-skanna och 3d-printa denna detalj i rostfritt stål?

Detaljen i fråga är ca 7 cm stor och har relativt hög komplexitet med böjda rörkanaler.

 

3D-skanning eller konstruktion i CAD

Då kunden inte hade någon 3d-fil av detaljen återskapade vi den genom något som kallas ”reverse engineering”. Reverse engineering går ut på att man mäter upp detaljen och sedan skapar en fil som går att 3d printa och detta går att göra genom att fysiskt mäta upp detaljen och återskapa den i CAD eller att 3d-skanna detaljen. Eftersom detaljen bestod av många små men relativ enkla features och interna rörkanaler föll valet på att mäta detaljen och återskapa den i CAD. En detalj som kan konstrueras i CAD resulterar oftast i bättre print med bättre toleranser än motsvarande 3d-skannad detalj. Är det dock svårt att mäta upp en detalj där detaljen till exempel består av friformade ytor så är 3d-skanning att föredra. En missuppfattning bland många är att 3D-skanning är en enkel process men vad många inte vet är att det krävs väldigt mycket jobb för att få den skannade detaljen tillverkningsbar.

 

Varför 3d-printa detaljen i rostfritt stål med DMLS?

Rostfritt stål är ett kostnadseffektivt och tåligt material som står emot många kemikalier och miljöer. Vi erbjuder rostfritt stål med två typer av processer – Direct Metal Laser Sintering (DMLS) y Chorro de aglomerante. På grund av detaljens relativt stora storlek och utformning var valet att tillverka med DMLS självklart och Binder Jetting var aldrig ett alternativ. Hade detaljen varit mindre eller att den hade haft en självklar stabil grund att stå på så hade även Binder Jetting varit en möjlig tillverkningsprocess.

 

Resultat – Reverse engineering och 3d-printing i rostfritt stål

Denna process med reverse engineering och 3d printing i rostfritt stål resulterade i en detalj som inte längre går sönder. Hällersåker Slamsugning behöver inte längre ägna onödig tid åt att städa upp efter röran som uppkommer efter att deras detalj gått sönder utan kan numera fokusera på huvudsysslorna i stället. Kunden är nöjd, och det är vi också!

Tabla de contenido
El último
Nuestras Redes Sociales

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

una imagen que representa tener infiltrado 100% al realizar el pedido de impresión 3D
Una imagen que representa tener infiltrado 0% al realizar el pedido de impresión 3D.

Un programa CAD, que significa "diseño asistido por computadora", es un componente importante cuando se trata de encargar impresiones 3D para fines industriales. Los programas CAD son software especializado que se utilizan para crear modelos digitales detallados y precisos de objetos, componentes o prototipos. Estos modelos digitales sirven como planos o diseños básicos necesarios para producir objetos físicos utilizando tecnología de impresión 3D.

.STL (estereolitografía) es un formato de archivo utilizado para representar geometría 3D, especialmente superficies formadas por triángulos. Es un formato común en la impresión 3D y se utiliza para describir modelos que se imprimirán en impresoras 3D.

.STEP (Estándar para el intercambio de datos de productos) es un estándar para intercambiar modelos 3D y datos de productos entre diferentes programas CAD (Diseño asistido por computadora). Es un formato común en la industria y se utiliza para transferir modelos 3D detallados de componentes y productos.