Polypropen PP

Hållfast och kemiskt motståndkraftig. Upplevs mer tålig än PA12, Perfekt för krävande applikationer, Bra för serietillverkning av slutprodukter, Risk för skevhet och lägre upplösning är PA12
HIGH COMPLEXITY - SERIES PRODUCTION - MANY MATERIALS

Polypropen (PP), även känt som polypropen, är en av de mest använda polymererna globalt sett, hyllad för sin enastående prestanda, förvånansvärt lätta natur och förmåga att stå emot de mest aggressiva kemiska ämnena. Dess utbredning över olika branscher tjänar som ett bevis på dess mångsidighet och de exceptionella mekaniska och kemiska egenskaper som utmärker den. Denna polymer har etablerat sig som en grundläggande pelare inom en mängd olika industriella sektorer, tack vare sin enastående motståndskraft mot mekaniska belastningar och kemisk korrosion, vilket gör den till ett favoritmaterial för många applikationer.

  • Hållfast och kemiskt motståndkraftig
  • Upplevs mer tålig än PA12
  • Perfect for demanding applications
  • Good for mass production of end products
  • Risk för skevhet och lägre upplösning är PA12

Process dataValue
Standard tolerance± 0.3% (minimum limit ±0.3 mm)
Layer thickness0.08 mm
Minimum wall thickness0.8 mm
Minimal detail0.8 mm
Largest component size380x380x280 mm (Nylon 12 standard)

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

an image that represents having 100% infilrate when ordering 3d printing
an image that represents having 0% infilrate when ordering 3d printing

A CAD program, which stands for "Computer-Aided Design," is an important component when it comes to ordering 3D prints for industrial purposes. CAD programs are specialized software used to create detailed and accurate digital models of objects, components or prototypes. These digital models serve as basic blueprints or designs needed to produce physical objects using 3D printing technology.

.STL (stereolithography) is a file format used to represent 3D geometry, especially surfaces made up of triangles. It is a common format in 3D printing and is used to describe models to be printed in 3D printers.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) is a standard for exchanging 3D models and product data between different CAD (Computer-Aided Design) programs. It is a common format in industry and is used to transfer detailed 3D models of components and products.