Polypropen PP

Hållfast och kemiskt motståndkraftig. Upplevs mer tålig än PA12, Perfekt för krävande applikationer, Bra för serietillverkning av slutprodukter, Risk för skevhet och lägre upplösning är PA12
HOHE KOMPLEXITÄT – SERIENFERTIGUNG – VIELE MATERIALIEN

Polypropen (PP), även känt som polypropen, är en av de mest använda polymererna globalt sett, hyllad för sin enastående prestanda, förvånansvärt lätta natur och förmåga att stå emot de mest aggressiva kemiska ämnena. Dess utbredning över olika branscher tjänar som ett bevis på dess mångsidighet och de exceptionella mekaniska och kemiska egenskaper som utmärker den. Denna polymer har etablerat sig som en grundläggande pelare inom en mängd olika industriella sektorer, tack vare sin enastående motståndskraft mot mekaniska belastningar och kemisk korrosion, vilket gör den till ett favoritmaterial för många applikationer.

  • Hållfast och kemiskt motståndkraftig
  • Upplevs mer tålig än PA12
  • Perfekt für anspruchsvolle Anwendungen
  • Gut für die Massenproduktion von Endprodukten
  • Risk för skevhet och lägre upplösning är PA12

ProzessdatenWert
Standardtoleranz± 0,3% (Mindestgrenze ±0,3 mm)
Schichtdicke0,08 mm
Mindestwandstärke0,8 mm
Minimale Details0,8 mm
Größte Komponentengröße380x380x280 mm (Nylon 12 Standard)

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

Ein Bild, das die Infiltration von 100% bei der Bestellung eines 3D-Drucks darstellt
Ein Bild, das darstellt, dass 0% bei der Bestellung eines 3D-Drucks infiltriert wurde

Ein CAD-Programm, das für „Computer-Aided Design“ steht, ist ein wichtiger Bestandteil, wenn es um die Bestellung von 3D-Drucken für industrielle Zwecke geht. CAD-Programme sind spezialisierte Software zur Erstellung detaillierter und genauer digitaler Modelle von Objekten, Komponenten oder Prototypen. Diese digitalen Modelle dienen als grundlegende Blaupausen oder Entwürfe, die für die Herstellung physischer Objekte mithilfe der 3D-Drucktechnologie erforderlich sind.

.STL (Stereolithographie) ist ein Dateiformat zur Darstellung von 3D-Geometrie, insbesondere von Oberflächen aus Dreiecken. Es ist ein gängiges Format im 3D-Druck und wird zur Beschreibung von Modellen verwendet, die in 3D-Druckern gedruckt werden sollen.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) ist ein Standard zum Austausch von 3D-Modellen und Produktdaten zwischen verschiedenen CAD-Programmen (Computer-Aided Design). Es ist ein gängiges Format in der Industrie und dient der Übertragung detaillierter 3D-Modelle von Bauteilen und Produkten.